LOREM IPSUM DOLOR行程特點
1 旅遊專車由市區直達大嶼山,免轉車及節省排隊時間。
2 自由活動遊覽昂坪市集,凝聚中華文化特色。
3 享用佛門齋宴,禮佛洗滌身心。
3 參觀生曬鹹魚工場,自由購買大澳特色海產作手信等。

探索大嶼山天壇大佛 ,寶蓮寺,心經簡林, 大澳水鄉,佛門齋宴一天遊 ~ MLJG
[2022年6-7月份]

***可在本版面底部以出發日期選擇其他相關旅行團
行程表 價目表
F-22-LOCAL-010-MLJG-JUN-JUL
出發日期 團號 成人團費
(佔半房)
小童
(佔半房)
小童
(不佔床)
成人
稅項
電郵
查詢
行程
下載
狀態
07
JUL
2022
MLJG01R-
220707
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
09
JUL
2022
MLJG01R-
220709
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
10
JUL
2022
MLJG01R-
220710
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
14
JUL
2022
MLJG01R-
220714
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
16
JUL
2022
MLJG01R-
220716
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
17
JUL
2022
MLJG01R-
220717
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
21
JUL
2022
MLJG01R-
220721
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
23
JUL
2022
MLJG01R-
220723
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
24
JUL
2022
MLJG01R-
220724
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
28
JUL
2022
MLJG01R-
220728
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
30
JUL
2022
MLJG01R-
220730
$388 $388 $388 $0 詳情/預定
31
JUL
2022
MLJG01R-
220731
$388 $388 $388 $0 詳情/預定